Pekeliling PTG Tahun 2014
Bil 1/2014 : Makluman kepada keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan berhubung dengan cadangan pindaan peningkatan nilai had minimun dalam dasar perolehan tanah oleh warganegara/syarikat asing bagi Negeri Kedah Darul Aman.
Bil 2/2014 : Pemilikan tanah oleh warganegara/syarikat asing bagi Negeri Kedah Darul Aman.