Bangunan Wisma Negeri Kedah

Mengikut sejarah sistem Pentadbiran Tanah di Negeri Kedah Darul Aman adalah antara yang tertua di Malaysia. Rekod-rekod di dalam surat-surat hakmilik tanah menunjukkan bahawa terdapat hakmilik tanah yang lama sejak zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin iaitu di dalam tahun 1870 an lagi. Ini bermakna bahawa sistem Pentadbiran Tanah Negeri telah pun wujud sebelum kedatangan British.

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah Darul Aman Telah ditubuhkan pada tahun 1354 hijrah bersamaan tahun 1936 Masihi. Pada waktu ini ianya dikenali sebagai Pejabat Kepala Pekerjaan Tanah ( Director Of Lands ) Kepala Pekerjaan Tanah yang pertama ialah Tuan Syed Ahmad Al-Jafri dengan L.Forbes sebagai Penasihat Pejabat Tanah ( Land Officer Advisor ).

Pada tahun 1966, nama Pejabat Kepala Pekerjaan Tanah telah ditukar kepada Pejabat Pesuruhjaya Tanah dan Galian dan pada tahun 1973 nama Pesuruhjaya Tanah dan Galian ditukar pula kepada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian. Pejabat Pengarah Tanah dan Galian beroperasi di Bangunan Wan Mat Saman hingga tahun 1994 dan kemudian berpindah ke Wisma Negeri. Pentadbiran Pejabat Pengarah Tanah dan Galian diketuai oleh Dato’ Pengarah Tanah dan Galian.