Bil  Perkhidmatan Online JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1
Menyediakan kemudahan membuat Aduan dan maklumbalas
27
 28  26  20  71  21  8  26  12  13  8  15
275
2
Semakan Cukai Tanah
1670
 1201  682 57 1288  313  164  253  177  229  123  131
6288
3
Pembayaran cukai Tanah Online
1670
 1201  682 57  1288  313  164  253  177  229  123 131
6288
4
Daftar Permohonan Isytihar syarikat, GLC, Institusi dan individu sebagai Melayu
3
 2  2  7  1 3 6  6  2  1  5  3
41
5
Semakan Status permohonan Isytihar syarikat, GLC, Institusi dan individu sebagai Melayu
3
 2  2  7 1 3  6  6  2  1  5  3
41
6
Daftar Permohonan kebenaran pindahmilik, Gadaian dan Pindahmilik dan Gadaian(CONSENT) bagi pindahmilik tanah yang bersyarat sekatan kepentingan.
13
 20  13 20  16  20  10  18  20  19  18  4
191
7
Semakan Status permohonan kebenaran pindahmilik, Gadaian dan Pindahmilik dan Gadaian(CONSENT) bagi pindahmilik tanah yang bersyarat sekatan kepentingan
3
 6  2  10  7  8  3  2  5  4  10  4
64
8
Daftar Permohonan Tanah Kerajaan secara Pemberimilikan dan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di Negeri Kedah.
179
 317  329  248  212  178  135  209  169  163  192  202
2533
9
Semakan Status permohonan Tanah Kerajaan secara Pemberimilikan dan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di Negeri Kedah.
179
317  329  248  212  178 135  209  169  163  192  202
2533