Bil Perkhidmatan Online JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1
Menyediakan kemudahan membuat Aduan dan maklumbalas
30
 34  22  16  14  4  13  26  21  20  5  24
229
2
Semakan Cukai Tanah
3358
 1944  1166  1735  3054  755  679  475 401  413  149  391 14520
3
Pembayaran cukai Tanah Online
3358
 1944  1166  1735  3054  755  679  475 401  413  149  391 14520
4
Daftar Permohonan Isytihar syarikat, GLC, Institusi dan individu sebagai Melayu
4
 3  3  5  4  5  6  4 5  3  5  6 53
5
Semakan Status permohonan Isytihar syarikat, GLC, Institusi dan individu sebagai Melayu
4
 3  3  5  4  5  6  4 5  3  5  6 53
6
Daftar Permohonan kebenaran pindahmilik, Gadaian dan Pindahmilik dan Gadaian(CONSENT) bagi pindahmilik tanah yang bersyarat sekatan kepentingan.
10
 17  12  12  15  20  20  21 21  19  11  41 218
7
Semakan Status permohonan kebenaran pindahmilik, Gadaian dan Pindahmilik dan Gadaian(CONSENT) bagi pindahmilik tanah yang bersyarat sekatan kepentingan  10  17  12  12  15  20  20  21 21  19  11  41 218
8
Daftar Permohonan Tanah Kerajaan secara Pemberimilikan dan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di Negeri Kedah.
169
 134  127  121  55  19  36  53 23  36  16  61 850
9
Semakan Status permohonan Tanah Kerajaan secara Pemberimilikan dan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di Negeri Kedah.
169
 134  127  121  55  19  36  53 23  36  16  61 850