Mewujud dan melaksanakan satu sistem pentadbiran tanah yang cekap dan berkesan.

Merancang pelupusan tanah dan memastikan kegunaan tanah yang optima untuk pembangunan negeri.
Mewujudkan penguatkuasaan undang-undang tanah yang cekap dan berkesan.

Membantu mewujudkan dasar tanah yang lebih adil dan dinamis agar menguntungkan dan memberi kesejahteraan serta kesempurnaan kepada rakyat selaras dengan dasar-dasar Kerajaan Negeri.

Telus Berkhidmat tanpa mempunyai kepentingan diri atau mana-mana pihak kecuali kepada Kerajaan dan Negara.
Tepat Menepati masa yang ditetapkan semasa menguruskan sesuatu tanpa membelakangkani peraturan-peraturan dan standard kualiti yang diterjemahkan dalam piagam pelanggan.
Cepat Mengambil tindakan yang betul pada kali pertama dalam semua aspek pengurusan dan pentadbiran tanah
Berkesan Menghasilkan sesuatu keputusan yang memuaskan semua pihak.

Visi Menjadikan Pentadbiran Tanah Negeri Kedah Sebagai Sebuah Jabatan Yang Cekap dan Unggul di Malaysia Menjelang 2020
Misi Mengurus dan mentadbir pembangunan tanah serta meningkatkan hasil secara optimum berlandaskan tadbir urus terbaik, sistem penyampaian yang cekap berteraskan integriti dan akauntabiliti, demi kesejahteraan rakyat
Moto Hasil Untuk Pembangunan