Bil Perkhidmatan Online JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1
Menyediakan kemudahan membuat Aduan dan maklumbalas
43
 22  31  23  34  6  3  4  9  13  3  16
207
2
Semakan Cukai Tanah
1509
 1084  1221  1122  2330  464  357  399  289  269  155  222 9421
3
Pembayaran cukai Tanah Online
1509
 1084  1221  1122  2330  464  357  399  289  269  155  222 9421
4
Daftar Permohonan Isytihar syarikat, GLC, Institusi dan individu sebagai Melayu
3
 3 6  3  5  8  6  5  2  2  4  1 48
5
Semakan Status permohonan Isytihar syarikat, GLC, Institusi dan individu sebagai Melayu
3
 3 6  3  5  8  6  5  2  2  4  1 48
6
Daftar Permohonan kebenaran pindahmilik, Gadaian dan Pindahmilik dan Gadaian(CONSENT) bagi pindahmilik tanah yang bersyarat sekatan kepentingan.
10
 15  17  12  8  16  20  11  8  17  20  26 180
7
Semakan Status permohonan kebenaran pindahmilik, Gadaian dan Pindahmilik dan Gadaian(CONSENT) bagi pindahmilik tanah yang bersyarat sekatan kepentingan
8
 13  6  0  3  1  6  1  4  1  3  11 57
8
Daftar Permohonan Tanah Kerajaan secara Pemberimilikan dan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di Negeri Kedah.
180
 253  251  210  246  143  187  461  207  154  101  102 2495
9
Semakan Status permohonan Tanah Kerajaan secara Pemberimilikan dan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di Negeri Kedah.
180
 253  251  210  246  143  187  461  207  154  101  102 2495