Bil Perkhidmatan Online JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1
Menyediakan kemudahan membuat Aduan dan maklumbalas
96
 39  35  41  33  12 20  27  13  25  3  4
348
2
Semakan Cukai Tanah
4463
 2553  2364  2143  4716  805  924  780  666  369  322  0 20105
3
Pembayaran cukai Tanah Online
4463
 2553  2364  2143  4716  805 924  780  666  369 322  0 20105
4
Daftar Permohonan Isytihar syarikat, GLC, Institusi dan individu sebagai Melayu
5
 3  4  3  2  4 3  8  33  1  3  3 43
5
Semakan Status permohonan Isytihar syarikat, GLC, Institusi dan individu sebagai Melayu
5
3  4  3  2 4 3 8 33  1  3  3 43
6
Daftar Permohonan kebenaran pindahmilik, Gadaian dan Pindahmilik dan Gadaian(CONSENT) bagi pindahmilik tanah yang bersyarat sekatan kepentingan.
24
 15  17  26  26  20 30  9  32  29  14  15 257
7
Semakan Status permohonan kebenaran pindahmilik, Gadaian dan Pindahmilik dan Gadaian(CONSENT) bagi pindahmilik tanah yang bersyarat sekatan kepentingan  24  15  17  26  26  20 30  9  32  29  14  15 257
8
Daftar Permohonan Tanah Kerajaan secara Pemberimilikan dan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di Negeri Kedah.
151
 106  93  22  10  57 116  46  86  99  35  99 920
9
Semakan Status permohonan Tanah Kerajaan secara Pemberimilikan dan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di Negeri Kedah.
151
 106  93  22  10  57 116  46  86  99  35  99 920