Bil Perkhidmatan Tempoh Masa Penyelesaian
1. Bertanggungjawab menyediakan laporan prestasi kutipan hasil (bulanan) kepada Pejabat Kewangan Negeri. 3 Hari
2. Memproses Permohonan Rayuan Cukai Tanah daripada orang awam atau syarikat-syarikat. 1 Bulan
3. Melaksanakan kempen kesedaran membayar cukai tanah setiap tahun Sebelum 31 Mei