Seramai 30 orang staf terdiri daripada 8 orang staf dari pengurusan tertinggi dan 10 orang staf dari PTG Kedah serta 12 orang staf dari Bahagian Teknikal Pejabat Tanah Daerah telah menyertai lawatan kerja rasmi ke Pejabat Daerah dan Tanah Gombak di Selangor. Lawatan ini telah diadakan pada 19 April 2018.

Lawatan ini adalah bertujuan untuk mendengar sesi taklimat dan perkongsian pengalaman dalam penggunaan aplikasi e-Charting sebelum ianya digunapakai di Pentadbiran Tanah Negeri Kedah.

gombak1