Program tersebut telah dilaksanakan  dengan jayanya  di Penarak Bamboo Beach Motel, Kuah Langkawi  untuk  dua sesi iaitu pada 19-21 September 2018 dan 26-28 September 2018. Tujuan program adalah bagi menerapkan nilai budaya kerja berpasukan agar kakitangan dapat bekerja secara harmoni, sinergi dan memantapkan daya kepimpinan kearah mengukuhkan kualiti dan produktiviti di dalam organisasi.

teambuilding2