1 6 10 16 17 21 23

Sesi Taklimat dan Lawatan Tapak Projek Penambakan Laut Persisiran Melaka oleh Gene & Quin Holdings Sdn. Bhd di Melaka.