1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terima kasih diucapkan kepada Y. Bhg Dato’ Anas Bin Ahmad Zakie Ketua Pengarah Insolvensi kerana sudi menerima kunjungan hormat daripada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah. Turut serta wakil daripada Pejabat Daerah dan Tanah Kota Setar, Langakawi, Kubang Pasu, dan Kulim.