Seminar Tanah untuk Wanita “Hak-hak Wanita dalam Pembahagian Pesaka” anjuran PUSPANITA Negeri Kedah telah diadakan¬† pada 21 Mac 2019 jam 8.00 pagi bertempat di Dewan Utama PTG Kedah, Tingkat 3, Wisma Negeri, Alor Setar.
seminar_hakwanita