Bengkel Anjuran INSPIN  dengan kerjasama Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah ini telah berlangsung dengan jayanya pada 2-3 Ogos 2018 bertempat di The Jerai Hotel, Alor Setar. Bengkel ini adalah berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab pegawai yang diwartakan di bawah seksyen 12 Kanun Tanah Negara.