Pengubahsuaian ruang baru unit hasil PTG telah siap dilaksanakan.Sehubungan itu satu majlis bacaan yassin telah diadakan.Majlis dihadiri oleh Dato Pengarah PTG,Timbalan Pengarah Tanah dan Galian (Pembangunan),Timbalan Pengarah Tanah dan Galian (Pendaftaran),pegawai – pegawai kanan dan staf-staf sokongan

.yasin1 yasin2