Mesyuarat dan Sesi Taklimat Projek Tebus Guna Laut oleh Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Melaka telah diadakan pada 10 April 2018.

Tujuan lawatan diadakan adalah untuk berkongsi pelaksanaan oleh Kerajaan Negeri Melaka berhubung dengan dasar tebus guna laut.

melaka2