Perjumpaan Khas Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah bersama Penolong Pegawai Tanah Negeri Kedah Darul Aman.

9 Julai 2019
Dewan Utama PTG Kedah
2 30 Petang

 7  3