Kontijen Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah di Perbarisan Hari Merdeka Yang Ke – 62, Tahun 2019 Peringkat Negeri Kedah Darul Aman.

 

1  3

2  3