UNIT F ( KEWANGAN )

OBJEKTIF

 • Memastikan pembayaran, potongan gaji, elaun dan urusan pembayaran KWSP untuk semua kakitangan pejabat disediakan dalam masa yang ditetapkan.
 • Memastikan penyelenggaraan buku peruntukan (vote book), buku daftar gaji kakitangan  pejabat sentiasa disemak dan dikemaskini agar berbetulan.
 • Memastikan setiap urusan pemindahan atau tambah peruntukan dibuat dengan segera.
 • Memastikan urusan pinjaman kenderaan atau lain-lain urusan pinjaman diberi keutamaan dan diuruskan dalam jangka masa yang ditetapkan.
 • Memastikan anggaran belanjawan tahun hadapan disediakan dengan betul dan teratur.
 • Memastikan semua baucer-baucer pembayaran bagi panjar wang runcit, pesanan kerajaan dan lain-lain lagi dibuat dengan segera.
 • Memastikan penyata borang EC tahunan pegawai untuk cukai pendapatan diiisi dan diserah  kepada pegawai-pegawai berkenaan.

 

FUNGSI DAN PERANAN

 • Penyediaan Anggaran Belanjawan
 • Urusan Penyediaan Gaji
 • Urusan Pembayaran Elaun Perjalanan / Lebih Masa
 • Pembelian Barang-Barang dan Perkhidmatan Lain
 • Urusan Bekalan Minyak dan Penyelenggaraan Kenderaan
 • Penyelenggaraan Stor
 • Pelajar Wang Hasil
 • Penerimaan Wang Hasil
 • Pelupusan Barang-Barang
 • Pendahuluan Pinjaman Kenderaan / Komputer / Basikal