Pekeliling PTG Tahun 2016
Bil 1/2016 : Penyeragaman Penggunaan Resit Hasil (Doket) bagi Pemindahan Bahan Batuan di Negeri Kedah
Bil 2/2016 : Pelaksanaan Penyeragaman Proses Urusniaga dan Bukan Urusniaga di Bahagian Pendaftaran Pejabat-Pejabat Tanah Dalam Negeri Kedah