UNIT J ( PENTADBIRAN )

PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN

 • Memastikan urusan mengenai perkhidmatan tiap-tiap pegawai di PTG Kedah berjalan dengan lancar dan teratur.
 • Memberi perkhidmatan bersabit dengan urusan mesyuarat yang telah dijadualkan itu kemas dan teratur.
 • Memberi perkhidmatan berkaitan dengan perkara-perkara sulit agar berjalan dengan sempurna dan menurut peraturan.

Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kakitangan dan perkhidmatan:-

 • Perakuan Pemangku
 • Kenaikan Pangkat
 • Perlanjutan Tempoh Percubaan
 • Perlantikan
 • Perletakan Jawatan Kosong
 • Kemasukan Dalam Jawatan Berpencen
 • Pertukaran Masuk/Keluar
 • Pengesahan Jawatan
 • Mesyuarat Dalam Jabatan/Luar Jabatan
 • Pengurusan Cuti
 • Pinjaman Kenderaan
 • Warta Kerajaan Sek.12&79 Akta Mahkamah
 • Urusan Pencen
 • Urusan Penilaian Prestasi Dan Pergerakan Gaji
 • Urusan Kursus-Kursus Anjuran Intan dll
 • Urusan Penginapan
 • Lain-Lain Tugas