UNIT K (PELUPUSAN)

AKTIVITI-AKTIVITI

  • Memproses permohonan tanah bagi maksud seperti berikut:
   • Padi
   • Getah
   • Dusun
   • Kelapa Sawit
   • Lain-lain jenis tanaman
  • Memproses permohonan bagi mengeluarkan surat hakmilik bagi Rancangan Perumahan Awam.
  • Memproses bagi maksud tapak rumah kediaman, tapak kedai, perusahaan, industri, rekreasi, pelancongan dan sebagainya.
  • Memproses permohonan Lesen Menumpang Sementara.
  • Memproses permohonan pelanjut masa.
  • Memproses permohonan warta:
   • Cabut keluar daripada simpanan melayu.
   • Cabut keluar daripada Hutan Simpanan.
   • Simpanan tanah bagi penggunaan am.
   • Membatal Sijil Simpanan.
  • Memproses permohonan untuk melanjutkan tempoh pajakan di kawasan Kampong Baru.
  • Memproses permohonan bagi maksud tapak sekolah, Hospital, Polis iaitu permohonan daripada Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan.
  • Memproses permohonan daripada Majlis Agama Islam bagi maksud tapak masjid dan kubur.

JAWATANKUASA PELUPUSAN TANAH 

a) Majlis Mesyuarat Kerajaan.
b) Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN)
Ahli-Ahli JKTN adalah seperti berikut :-

Y.A.B. Menteri Besar

– Pengerusi

Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri

– Ahli

Y.B. Pegawai Kewangan Negeri

– Ahli

Y.B. Penasihat Undang-Undang Negeri

– Ahli

Y.Bhg. Pengarah Tanah Dan Galian

– Ahli

Y.Bhg. Pengarah Hutan Negeri

– Ahli

Y.Bhg. Pengarah Ukur Negeri

– Ahli

Y.Bhg. Timbalan Pengarah l

– Setiausaha