Borang KTN

Bil Perihal Jenis Borang (MuatTurun Borang)
1. Pindahmilk Tanah ,Bahagian atau Pajakan Borang 14A
2. Gadaian Menjamin Wang Pokok Borang 16A
3. Melepas Gadaian Borang 16N
4. Permohonan Untuk Pembatalan Pajakan Borang 18A
5. Permohonan Untuk Kemasukan Kaveat Persendirian Borang 19B
6. Notis Penyingkiran Kaveat Yang Dicadangkan Borang 19C
7. Memasukkan kaveat pemegang Lien Borang 19D
8. Memasukkan kaveat amanah Borang 19E
9. Notis Menarik-Balik Kaveat Persendirian Borang 19G
10. Permohonan Untuk Penyingkiran Kaveat Swasta Borang 19H
11. Permohonan Langgar Syarat Kegunaan Tanah Pertanian Jadual IX-XIII (PDF)
Jadual IX-XIII (DOC)
12. Surat Akuan Langgar Syarat Kegunaan Tanah ( Aturan 36J) SURAT AKUAN 36J

Pelbagai Urusan (CheckList)

Bil Perihal
1. Senarai Semak Borang Gadaian MuatTurun Borang
2. Senarai Semak Borang Melepaskan Gadaian MuatTurun Borang
3. Senarai Semak Borang Pindah Milik MuatTurun Borang

Carta Kerja Pemprosesan Pendaftaran

Bil Perihal
1. Carta Alir Proses Kerja Pendaftaran Dokumen Hakmilik MuatTurun Borang
2. Proses Kerja Pendaftaran Dokumen Hakmilik MuatTurun Borang
3. Proses pendaftaran dokumen dan pegawai terlibat MuatTurun Borang

Unit Strata

Bil Perihal
1. SENARAI SEMAK PERMIT RUANG UDARA MuatTurun Borang
2. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PECAH BAHAGI BANGUNAN MuatTurun Borang
3. SENARAI SEMAK PERMOHONAN SIFUS MuatTurun Borang
4. PERMOHONAN SIFUS MuatTurun Borang
5. PROSES KERJA PERMIT RUANG UDARA MuatTurun Borang
6. Borang Pembetulan S380 MuatTurun Borang
7. BORANG A_Permohonan bagi suatu bangunan dikelas sebagai bangunan kos rendah_ MuatTurun Borang
8. Borang 10 BM MuatTurun Borang
9. Borang 9 BM MuatTurun Borang
10. Borang 6 BM MuatTurun Borang
11. Borang 5 BM MuatTurun Borang
12. Borang 1 BM MuatTurun Borang