Inovasi PTG dan PTD Kedah

Senarai Inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh Pejabat Tanah dan Galian Negeri dan Pejabat Tanah Daerah di Kedah.
(Sila Klik Pada Pautan)

Pejabat Tanah Daerah Kulim