Bil Perkhidmatan Tempoh Masa Penyelesaian
1. SEKSYEN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGAi) Kaunter Laluan Segera
ii) Kaunter Laluan Biasa
iii) Pendaftaran Endosan / Wasilan yang berkaitan urusan tanah
1 Hari Bekerja
14 Hari Bekerja
2. SEKSYEN PENDAFTARAN HAKMILIKi) Pendaftaran Hakmilik Sementara
tanah pemberimilikan (Tanah Kerajaan)ii) Pendaftaran dan Pengeluaran Hakmilik Sambungan
Pajakan, Ubah Jenis, Cantuman Serah dan Benar Balik, Pengambilan, Geran Hilang dsbiii) Pendaftaran Hakmilik Kekal

iv) Pembatalan Hakmilik
– Pengambilan, Hakisan, Serah seluruh tanah dsb.

*Tertakluk kepada jumlah permohonan hakmilik yang diterima
** Tertakluk kepada proses pengwartaan/penerimaan pelan dari JUPEM

* 4-14 hari bekerja

**4-14 hari bekerja