Bil Perkhidmatan Tempoh Masa Penyelesaian
1. Mendapatkan laporan dari Bahagian/Seksyen di PTG

i) Permohonan dan pemberimilikan
ii) Pendaftaran
iii) Hasil
iv) Pembangunan Tanah
v) Penguatkuasaan
vi) Teknologi Maklumat

Seminggu
2. Melaksanakan kerja-kerja auditan terhadap Pejabat Tanah Daerah serta berdasarkan kes-kes yang diarahkan oleh Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah 3 hari 1 daerah
3. Menyediakan bahan/maklumat untuk rumusan dan laporan hasil auditan yang telah dibuat di Pejabat Tanah Daerah seluruh Negeri Kedah untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit Pengurusan. Seminggu
4. Mengurus keperluan dan urusan bagi perlaksanaan mesyuarat yang dikendalikan oleh urusetia Bahagian Audit Pengurusan. Segera
5. Menyediakan minit mesyuarat Jawatankuasa Audit Pengurusan 3 hari
6. Mendapatkan maklumbalas dan jawapan kepada soalan-soalan auditan daripada semua Pejabat Tanah Daerah seluruh Negeri Kedah Seminggu
7. Menyediakan Laporan Tahunan untuk Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah Seminggu
8. Pengurusan Aduan Awam selaku urusetia Biro Pengaduan Awam PTG Kedah

i) Mengeluarkan akuan terima kepada pengadu dari tarikh aduan diterima.

ii) Memanjangkan aduan kepada jabatan atau agensi bagi mendapatkan maklumbalas dari tarikh aduan diterima.

iii)Memastikan aduan awam yang diterima diambil tindakan oleh Jabatan Pelaksanaan.

1 hari bekerja

3 hari bekerja

7 hari bekerja